ürünler ve ??zümler

Heraeus, global olarak aktif bir teknoloji grubudur. Fikirlerimiz, ?evre, enerji, sa?l?k, hareketlilik ve endüstriyel uygulamalar gibi temalara odaklanmaktad?r. ?e?itli ürün portf?yümüzü aramay? kolayla?t?rmak i?in, ürünlerimizi endüstriler i?inde düzenledik. Basit bir ?ekilde bir endüstri se?in ve portf?y hakk?nda genel bir bak?? elde edin. Bir mektuba t?klayarak endüstrilerin listesini ?nceden filtreleyebilirsiniz.

Endüstri g?sterge tablolar? sadece ?ngilizce dilinde mevcuttur.

Choose your industry

to top
大香蕉久草